Välkommen till Kurita

Kurita Europe är specialiserat på att optimera tillförlitligheten och effektiviteten hos industriella anläggningar och projekt. Våra skräddarsydda tekniker och patenterade produkter för industriell vatten-, pappers- och processbehandling förbättrar anläggningens effektivitet och livslängd samt minskar kostsamma stilleståndstider.

På Kurita har vi åtagit oss att implementera miljövänliga koncept som sparar naturresurser när det är möjligt. Detta är en av anledningarna till att vårt moderbolag, Kurita Water Industries Ltd., är ett av endast 30 företag i världen som är listade i Natur-Stock-Index (NAI).

Ökad anläggningseffektivitet genom innovativ vattenhantering.