Dilurit® BC S-System

Intelligent biocidteknik för att skydda dina vattensystem mot biologisk förorening

Mikrobiologi, biofilm, Legionella, Pseudomonas är källor till flera problem i vattensystem och därför av största vikt inom industrin. Ett system som inte kontrolleras ordentligt kan leda till stora ekonomiska förluster och ha en direkt inverkan på befolkningens hälsa.

Kurita har lång erfarenhet av mikrobiologisk kontroll och biofilm i vatten- och papperssystem. Under de senaste decennierna har Kuritas FoU-avdelning utvecklat ett komplett sortiment av biocidprodukter med en bred effektivitet mot problem som orsakas av mikrobiellt liv.

För att komplettera vårt breda sortiment har vi utvecklat en in-situ system för biocidbehandling, kontrolleras och doseras av Kuritas skräddarsydda doseringsutrustning:

Dilurit® BC S-System

Snabbt och enkelt detekterbar oxiderande biocid.

Monokloramin kommer att genereras

sönderdelas 100% oskadlig för miljön

Dilurit® BC S-System har extremt hög desinfektionsgrad mot

 • Alla typer av slembildande mikroorganismer
 • Sulfatreducerande bakterier
 • Legionella
 • Alger
 • Jäst
 • Gjutform
 • Filamentösa bakterier
 • Pseudomonas

Kuritas avancerade Dilurit®  BC S-System är ett milt oxidationsmedel med ett brett verkningsspektrum, långtidsverkande effekt och god kompatibilitet med andra processkemikalier.

Vårt team av experter har dokumenterad kunskap om hur man löser alla mikrobiologirelaterade problem. Dessutom tillhandahåller vi toppmodern makeup- och doseringsutrustning samt online-övervakning och kontrollteknik. Alla våra biocider är giftfria och uppfyller kraven i EU-Biocidförordningen.

Optimal dosering säkerställs genom "just in time"-reaktion med Dilurit® BC S-System. Som ett resultat uppnås en ekonomisk och effektiv användning av de applicerade produkterna och en smidig anläggningsdrift som styrs av ett kontinuerligt online-övervakningssystem.

Dilurit® BC S-System Viktiga fördelar:

 • Utmärkta prestationer inom ett brett pH-område (pH 6 -10) - även under krävande förhållanden (neg. system ORP, hög konduktivitet).  
 • State-of-the-art smink- och doseringssystem: 100 %-omvandling av de reaktiva komponenterna. Ingen bildning av AOX (adsorberbara organiska halogener) och THM (trihalometaner).
 • En mycket selektiv oxidatoringa negativa effekter på processkemikalier. 
 • Biologin anpassar sig inte till biociden. Utmärkt prestanda vid bekämpning av slem.
 • Betydande minskade driftskostnader jämfört med andra oxiderande system.
 • Processövervakning i realtid via CI- och ORP-mätningar.

Toppmodernt doseringssystem som finns i 3 olika versioner:

Kurita har utvecklat 3 olika doseringssystem för att optimera behandlingen och för att automatisera doseringen och kontrollen av produktapplikationen. Vart och ett av dessa system är skräddarsytt för att kunna behandla olika typer av applikationer.

 • Ekonomisk: doseringspumpar styrda av vattenräknare (fast förhållande)
 • Komfort: Via kyltornsregulator, pH-reglerad, (fast flöde)
 • Total kontroll: "Egen" regulator, flödeshastighet via pump, pH-styrd

Fallstudier

Förebyggande av makrofouling med Dilurit® BC S-System

Utmärkt skydd för UF-enheter med havsvattenmatning

Pappersbruk löser kvalitetsproblem med Dilurit® BC S-System

Förbättrad maskinrengöring och besparing av kemikalier i pappersmaskinen tack vare HBA-teknik och Dilurit® BC S-System

Framgångsrik tillämpning av Dilurit® BC S-System för kylsystem i en kemisk produktionsanläggning

Reduktion av Legionella, Pseudomonas aeruginosa och AOX

Relaterade produkter:

Kontakta våra experter